Aso'nun Tarihçesi

2023-07-13 01:00:48

Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye’nin Başkenti olarak seçilen Ankara, o dönemde tarım ve hayvancılıkla geçinen ve yine yalnızca tarım ve hayvancılık kaynaklı malların alım ve satımı ile kısıtlı ticari hayata sahip, 30 bin nüfuslu bir Anadolu şehri idi.

Başkent olmanın gerektirdiği hizmetleri verebilecek bir şehir kurulması amacıyla, Ankara’da yoğun alt ve üst yapı inşaatları başlatılmış ve böylece ticari hayatı canlanmış, daha sonra da inşaat malzemeleri ihtiyacını karşılamaya yönelik bazı ufak çaplı imalathanelerin yapımına başlanmıştı. 1923’lerden sonra Makina ve Kimya Endüstrisi, Sümerbank Genel Müdürlüğü ve Etibank Genel Müdürlüğü gibi Kamu Sanayi Kuruluşlarının ve bu kuruluşlara bağlı fabrikaların Ankara’da yapılmış olması hem bu fabrikalara yan sanayi olarak çalışan küçük boyutlu özel işletmelerin kurulmasını, hem de işgücü olarak Ankara’ya çok sayıda nüfusun göçünü teşvik etmiş, bir bakıma Ankara’da sanayileşme ve nüfus patlaması birbirinin hem sebebi hem sonucu olmuştur.

Ankara’daki bu değişiklikler, şehirde faaliyet gösteren imalathane, esnaf ve tüccar sayısında artışlar sağlamış, tüccar ve esnafın mesleki dayanışma ihtiyacı sonucunda da Mayıs 1923 yılında Ankara Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur.

Ankara’da sanayiinin özellikle 1950 yılından sonra Özel Sektöre öncelik veren Hükümet politikaları ile daha da gelişmesi, sanayi sektöründeki sorunların ticaret erbabından çok farklı olması ve bu sorunların Hükümete ve ilgili mercilere intikal ettirilip takip edilmesi isteği müstakil bir Sanayi Odası kurma düşüncesini doğurmuştur.

Ankara Sanayi Odası, Dr. Orhan Işık, Mümin Erkunt, Cenap And, Necati Tereyağoğlu ve Ahmet Karamancı’nın uzun ve yoğun çalışmaları sonucunda 18 Kasım 1963 yılında, 11 grupta 259 sanayici üye ile ve 30.000.-TL’lik bütçe ile kurulmuştur.

Aynı tarihte yapılan ilk Oda Meclisi toplantısında yapılan gizli oylama ile, Oda Meclisi Başkanlığı’na Rasih Selcanoğlu, Başkan Vekilliğine Celal İmre, Divan Katipliği’ne İsmail Bengi ve Haluk Türkmen seçilmişlerdir.

O zamanki adıyla İdare Heyeti (Yönetim Kurulu) üyeliklerine, Dr. Orhan Işık (Yönetim Kurulu Başkanı), Mümin Erkunt, Ahmet Karamancı, Hami Kartay, Orhan Koloğlu, Halil Kaya, Özdemir Yarar seçilmişlerdir.

 

İlk Oda Meclisi Üyeleri ise,    

Ahmet Karamancı,  

İhsan Özkaşıkçı,  

Sami Koruç,

Hasan Ulaş,

Hami Kartay,

İsmail Bengi,

Abdülkadir Tüfekçioğlu,

Burhan Aktürk,

Mümin Erkunt,    

Şeref Sürmen,

Mehmet İlalan,

Saim Köklü,

Orhan Işık,

Ahmet Bozkurt,

Celal İmre,

Haluk Türkmen,

Halil Kaya,

Necati Tereyağoğlu,

Orhan Koloğlu,

Rasih Selcanoğlu,  

Cenap And,

Özdemir Yarar

olmuştur.

Oda’nın ilk Genel Sekreteri Munis Faik Ozansoy’dur.

Ankara Sanayi Odası faaliyetlerine, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesindeki bir işhanının küçük bir dairesinde başlamıştır. Kısa bir süre sonra, Kızılay’da Terzioğlu Han’ın 4. Katında hizmet vermeye devam etmiştir. Daha sonra da, Atatürk Bulvarı No:193’de bulunan binayı satın alarak, restore ettirmiş ve 1977 yılında bu binaya taşınmıştır.

Kalkınmanın mutlaka sanayi ile mümkün olacağı inancı ve dengeli bir gelişme için sanayinin hakettiği yeri alabilmesi amacıyla kurulan Ankara Sanayi Odası, kurulduğu günden bugüne kadar Ankara Sanayiinin verimli şekilde çalışabilmesi ve gelişmesi yolunda üzerine düşen tüm görevleri imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalışmıştır ve çalışmaya da devam edecektir.