Bilgi Güvenliği Politikası

2023-08-07 20:00:07

Bilgi Güvenliği Politikası

Odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde “SANAYİ ODASI HİZMETLERİ SUNUMU” alanında hizmet vermektedir. Odamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veriler dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda sürekli geliştirilmektedir. Bu kapsamda Odamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlamakta ve yeterli donanım ve altyapıyı bulundurmaktadır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi  faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturmaktadır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek üye ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanmaktadır.

Bu kapsamda sürekliliğin sağlanabilmesi adına;

(i)    Risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

(ii)    Çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmeleri hedefimiz doğrultusunda tüm personelimizin ve paydaş üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

(iii)    Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir teknik gelişmeler ve bu gelişmelerin getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve önlemler sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca Odamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu gelişmelere adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da Odamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda derhal uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

ANKARA SANAYİ ODASI