Misyon & Vizyon

2023-08-08 01:00:46

Misyon

Ankara sanayisinin çevreye duyarlı biçimde yüksek katma değer üretmesine, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde öncü ve yol gösterici olmak.

Vizyon

Başkenti ileri teknolojiyi kullanan ve sürdürülebilir şekilde yüksek katma değer üreten lider sanayi kenti haline getirmek.