TPE Bilgi ve Doküman Birimi

2023-08-07 19:55:29

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Türk Patent Enstitüsü (TPE) arasındaki işbirliğini artırmak, sanayicilerin sınaî haklar konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek ulusal yenileşim sistemini güçlendirmek ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, Odamız ve TPE arasında 10 Temmuz 2013 tarihinde bir Çerçeve Protokol imzalanmıştır. Söz konusu Protokolün akabinde, sanayicilerin tüm dünyadaki patentlere ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi sağlamak amacıyla, Odamız bünyesinde TPE Bilgi ve Doküman Birimi oluşturulmuştur.

TPE Bilgi ve Doküman Birimi faaliyetleri kapsamında; üyelerimizden patent, tasarım ve markalaşma konularında gelen sorular cevaplanarak, ilgili talepler doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirilmekte ve düzenlenen çeşitli toplantı ve seminerlere görüş bildirmek suretiyle katılım sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, TPE Bilgi ve Doküman Birimi tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır.

Üyelerimizden patent, tasarım, marka ve faydalı model konularında gelen sorular yanıtlandırılarak gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

3-6 Mart 2016 tarihlerinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın himayelerinde, dünyada 100’den fazla ülkenin üyesi olduğu Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) işbirliğinde ve Türk Patent Enstitüsü (TPE) ev sahipliğinde, Anadolu Buluşlar ve Buluşçular Derneği tarafından düzenlenen “İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı”na (ISIF’16) katılım sağlanmıştır.

Fuar kapsamında, 24 ülkeden 113’ü yabancı ve 211’i yerli olmak üzere toplamda 324 buluş sergilenmiştir. Söz konusu etkinlik kapsamında sergilenen buluşların 121 tanesi bronz, gümüş ve altın madalya ödüllerine layık görülmüştür.

ISIF’16 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı çerçevesinde, Odamız tarafından kiralanan 100 m2’lik stand alanında Aselsan, AFS Boru, Termikel, Elektromed, Eryiğit, Tunç Endüstriyel Sistemler, Havelsan, Karba, Cemsan Makine, Hidromek, Fideltus ve Ulusoy Elektrik üye firmalarımız buluşlarıyla yer almışlardır. Odamız çatısı altında buluşlarını sergileyen firmalarımız toplamda 18 ödül almıştır. Ayrıca, önem arz ettiği belirtilen ASO Özel Ödülü, Ensar ÇOBAN’ın kişisel buluşu olan ENKOBAN ismindeki, gömlek boyutunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın saniyeler içinde gömlek kollarının ütülenmesini sağlayan aparata verilmiştir.

Uluslararası platformda inovasyon ve patent alanında yürütülen çalışmaların takip edilmesi amacıyla, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve üye ülkelerin ulusal patent ofislerinin işbirliği politikası çerçevesinde, 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Finlandiya – Helsinki’de düzenlenen PATLIB konferansına katılım sağlanmıştır. Sadece ulusal patent ofisleri ile PATLIB temsilcilerine açık olan konferansın ana teması “işbirliği” olup, Konferansta Avrupa Patent Ofisi temsilcileri ve Avrupa’da hizmet veren PATLIB temsilcilerinin çalıştıkları projeler hakkında detaylı sunumları da yer almıştır. Patent araştırma yöntemleri ile ilgili uygulamalı oturumlara katılım sağlanan konferansta, PATLIB bünyesinde girişimcilere verilen hizmetler ile ilgili görüş alışverişi sağlanmıştır.

Odamızın dahil olduğu, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ve eğitimler ile KOBİ’lerde inovasyon kapasitesinin ölçülmesi ve inovasyon yönetimi alanlarında çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı (EASME) tarafından, 18-19 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde Prag’da “KOBİ’lerde İnovasyon Yönetiminin Desteklenmesi” konulu uzmanlık eğitimi gerçekleştirilmiştir. Odamızca katılım sağlanan eğitimde; inovasyon, teknoloji ve işbirliği ortaklığı alanlarında KOBİ ihtiyaçlarını anlama ve en iyi şekilde analiz edebilme imkanı sunan değişik metodlar tanıtılmıştır. Ayrıca bu analiz metotları sonucunda KOBİ’ler için inovasyon ve iş planı hazırlayabilme uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

21 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimleri Bölgesel İstişare Toplantısına Odamız Bilgi ve Doküman Birimini temsilen Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Mustafa BARAN iştirak etmiştir. Toplantıda birimlerin mevcut durum tespiti üzerinde değerlendirmeler yapılmış olup, alt yapıyı güçlendirmek ve bundan sonra yapılacakların planlanması maksadıyla faaliyetlerin ve benzer toplantıların gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Coğrafi İşaretler Hakkında Yeni Yasal Düzenleme ve TOBB ile TSE Arasında İmzalanan Protokol

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve son dönemde gerçekleştirdiği ekonomik atılımların sürekliliğin sağlanmasında, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma büyük önem taşımaktadır.

Bir markalaşma konusu olan “Coğrafi İşaretler” de ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik kazançlara vesile olan ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinde rol oynayan bir unsurdur. Coğrafi işaretli ürünlerin ihracata olan katkısı dikkate alındığında, zengin biyolojik çeşitliliğe, verimli tarımsal topraklara sahip olan ülkemizin coğrafi işaretler ile yüksek bir ihracat potansiyeline erişebileceği aşikardır.

Bu bağlamda, Türk Patent ve Marka Kurumu koordinatörlüğünde hazırlanan 2015-2018 Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile coğrafi işaretli ürünlerin dış pazarlara açılması ve uluslararası alanda tanıtımının sağlanması yoluyla yüksek ekonomik getiri sağlanması hedeflenmektedir.

Mart 2017 itibariyle, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 200 adet tescilli coğrafi işaret, Avrupa Komisyonuna Oda/Borsalarımız tarafından başvurusu yapılmış olan 5 ürün bulunmaktadır. Tescilli coğrafi işaretlerden Gaziantep Baklavası 2013 yılında AB tarafından tescil edilen ilk marka, Aydın İnciri de 2016’da tescil edilen ikinci marka olmuştur. Oda/Borsalarımız tarafından başvurusu yapılan ürünler ise Malatya Kayısısı, Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, İnegöl Köftesi ve Aydın Kestanesidir.

Coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin olarak yeni bir yasal düzenleme yapılmış olup söz konusu yasal düzenleme 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Yeni yasal düzenleme ile getirilen en önemli değişikliklerden biri, 49. Madde olan Denetim Maddesidir. Buna göre, denetim raporlarının Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulma süresi, 10 yıldan 1 yıla indirilmiştir. Böylece, coğrafi işaret tescili yaptıran Oda ve Borsalarda en çok sorun yaşanan alanlardan biri çözüme kavuşturulmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda ve Borsalara etkin bir denetim mekanizması kurulması ve danışmanlık ile teknik hizmet verilmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü ile bir protokol imzalamıştır. Anılan protokol ile Türk Standartları Enstitüsü, Oda ve Borsaların denetim faaliyetlerini Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 19 ildeki Belgelendirme Müdürlükleri vasıtasıyla yürütecektir.

Konuya ilişkin TSE ve TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ek: TPE Bilgi ve Doküman Birimi’nde Görevli Çalışan Listesi
Patent: Gözde İNAN
Ceyda Mine POLAT
Faydalı Model:  
Marka: Valerie MACK
Selin ÖRNEK
Endüstriyel Tasarım: