ASOTAUM

2023-07-14 01:48:52

Arabuluculuk

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Türk Hukuk sistemine girmiş olan Arabuluculuk, Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, Arabulucu, Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

Günümüzde, dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan Arabuluculuk; tarafsız bir üçüncü kişinin taraflar arasındaki iletişimi, müzakereyi kolaylaştıran ve özel hukuk alanındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için başvurulan, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı üçüncü bir kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden çözebilecekleri gibi devam eden davalarda tercih edebilecekleri alternatif, bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışarak, tarafların kendi çözümlerini kendilerinin üretmelerine ve bunu yaparken birbirlerini anlamayı sağlamak gibi çeşitli amaçlara hizmet eder. Uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümünde taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, hiçbir şekilde zorla bu sürecin içine dahil edilemeyecekleri gibi, her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla çözmekten de vazgeçebilirler.

Arabuluculuk, mahkemedeki yargılama sürecinden daha kısa sürede ve daha az masrafla ve en önemlisi tarafların arasındaki ilişkinin sağlıkla devamını sağlayarak problemlerin çözüldüğü ve etkili kararlar alınabildiği için etkin olarak kullanılmaktadır.

Bu doğrultuda, hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye taşınmadan, zaman ve itibar kaybına neden olmadan, daha kısa sürede çözülerek ortadan kaldırılabilmesini sağlayarak hizmet vermek amacıyla, Odamızda kurulmuş olan Ankara Sanayi Odası Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezine (ASOTAUM)’a ulaşmak için web sayfamızda yer alan başvuru dilekçesini doldurabilir ve asotaum@aso.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. Başvuru dilekçenizin Odamız’a ulaşmasından itibaren en kısa süre içinde Merkezimiz tarafından uyuşmazlığınızın niteliği de dikkate alınarak arabulucu listemizden bir arabulucunun sizinle iletişime geçmesi sağlanarak, arabuluculuk görüşmeleriniz Odamızda güvenilir ve rahat bir mekanda gerçekleştirilecektir.

Arabuluculuk Mevzuat

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi Ve Arabulucular İçin Model Etik Ve Uygulama Kuralları

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi


Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezi Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız!