Avrupa Yeşil Mutabakatı

2023-12-27 17:19:39

Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir?

Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuştur. AB, bu hedefe ulaşmak için yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya ve binalardan tarıma uzanan bir dizi alanda AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören Yeşil Mutabakat, Tek Pazar’ın tesisinden bu yana AB’nin en büyük girişimlerinden birisidir.

 Bu kapsamda, AB'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarının 2030 yılına kadar 1990’daki seviyesine kıyasla %55 emisyon azaltımı sağlanacak şekilde gözden geçirilmesi için “Fit for 55 (55’e Uyum)” mevzuat değişikliği paketi Avrupa Komisyonu’nca 14 Temmuz 2021’de yayımlanmıştır.

Paketin uluslararası ticareti etkileyecek en önemli unsurlarından birisi, dünyada ilk kez uygulamaya konulacak olan Sınırda Karbon Düzenlemesidir (SKDM/CBAM).

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/yesil-mutabakat/avrupa-yesil-mutabakati

Avrupa Yeşil Mutabakatı ekonomiyi ve toplumu nasıl dönüştürecek?

2030 yılına kadar karbon emisyonunu 1990 seviyesine nazaran %55 azaltmak hedefinin inovasyonlar, yatırımlar ve yeni iş alanları için fırsatlar yaratacağı beklenmektedir. 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması ve her bölgenin ve sektörün sistem içerisine dâhil olmasını amaçlayan yeni büyüme stratejisi ile ekonomik ve toplumsal dönüşüm sağlayacaktır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye için neden önemli?

En önemli ticaret ve yatırım ortağımız olan AB’deki gelişmeleri takip etmek ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor. Zira ülkemiz, adaylık sürecinde hayata geçirdiği reformlar ve 25 yılı aşkın süredir yürürlükte bulunan Gümrük Birliği ile AB’ye yakın bir entegrasyon sağlamış ve 2022 yılı itibarıyla 198,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yakalamıştır. AYM ile ilerleyen dönemde tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirirken, ticaretinin yarısına yakınını AB ile gerçekleştiren ülkemizin, ticaret ve sanayi başta olmak üzere ilgili tüm alanlardaki politikalarına AB’nin atacağı adımları yakından takip ederek yön vermesi hem AB ile bütünleşmemizin sürdürülmesi ve derinleştirilmesi için bir gereklilik, hem de uluslararası rekabetçiliğimizin korunması için bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Yeşil Mutabakat ile ilgili doküman ve çalışmalar;

Avrupa Yeşil Mutabakat

Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Taksonomi Çerçeve Dokümanı

AB Emisyon Ticaret Sistemi

AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Türkiye Ekonomisine Potansiyel Etkileri Raporu

Ticaret Bakanlığı SKDM Bilgilendirme Sunumları

AB Döngüsel ve Sürdürülebilir Sanayi Politikaları