Etik Komisyon Çalışmaları

2023-07-14 01:44:52

Etik Komisyonları Kuruluş ve Görevleri

Kamuda Etik (İnayet Aydın)

Eğitici Kılavuzu

ASO Personel Etik Sözleşmesi

ASO Etik Eğitim Stratejisi ve Faaliyetleri Bilgi Notu

Etik Tanımı, Etik İlkeleri ve Uygulamaları


Çeşitli Sunumlar

Türkiye’de Etik Kamu Yönetimi Kurulmasına Yönelik Hukuki Altyapı ve Süreçler & etik Sorunların Ortaya Çıkma Sebepleri Üzerine Düşünceler (DoçDr. Uğur Ömürgönülşen)

Örnek Uygulamalar

Kamuda Bazı Örnek Etik Uygulamaları