Yayınlarımız

2023-12-29 09:24:32

Şirketlerde Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim Uyuşmazlıkları ve Kurumsal Belgeler
Aile Anayasası Rehberi
Türkiye’de Yatırım Teşvik Mevzuatı
Girişimcilik ve Devlet Destekleri
Küresel ve Bölgesel Ticari Gelişmeler TTIP ve TÜRKİYE
En Hızlı Milyar
Bozkırdan Sanayinin Başkentine – Ankara Sanayi Tarihi
100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu
Ankara İli Sanayi Envanteri 2000
Ankara Sanayi Odası Aile Anayasası 
Aile Şirketleri Değişim ve Süreklilik 
Ankara Sanayi Odası Yerel Asgari Ücret Raporu 
YTL’ye Geçiş (Beklentiler-Sorunlar-Öneriler) Mayıs 2004, Ankara
Düşen Enflasyon Ortamında Yaşamak 9 Mart 2004
Sanayicinin Rehberi
Ankara’nın Sanayi Yapısı 1984-1993
1989-1991 yıları arası 3’er aylık Ekonomik Raporlar
İmalatçı- İhracatçı Rehberi
Özelleştirme
Kamu Harcama Reformu
100 Soruda Halka Açılma
Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Yönetsel Kararlar
ASO Gündemi Gümrük Birliği
Kamuya Ait Taşınmaz Malların Milli Ekonomiye Kazandırılması
İmtiyaz Hakkı ve Uluslararası Tahkim Açısından Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli
Rusya’daki Ekonomik Kriz ve Türkiye’deki Etkileri
Ankara’nın Sanayi Yapısı
Ankara Kenti ve Ankara Sanayi Odası 2001 ( CD )
I. Organize Sanayi Bölgesi (CD )
İhracatçılar Rehberi (CD )
Kamuya ait Taşınmazların Milli ekonomiye Kazandırılması
Ülke Sanayii Gelişiminde Yerli Malı ve Kalite Bilinci Paneli
Dış Ticaret Mevzuatı Genel Teşvik Politikaları ve Uygulama Esasları Eğitim Semineri
Elektrik Enerjisinde Ulusal Politika
Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi
Sanayiciler İçin Pratik Bilgiler (CD)
Ankara Sanayi Odası Ekonomik Zirve Paneli